მთავარი
პროდუქცია
სიახლეები
ჰუმანაზე
მრჩეველი
ჩვენზე
კონტაქტი

ჰუმანა პლატინი ოპტიმუმ პრე

ჰუმანა პლატინი ოპტიმუმ პრეთი კვება შეიძლება გაგრძელდეს 0-დან 12 თვის ჩათვლით. ბავშვს შეიძლება მიეცეს დედის რძის მსგავსად, საჭიროებისამებრ. თუკი ბავშვი  სათანადოდ აღარ მატულობს წონაში, რეკომენდებულია საკვების შეცვლა ჰუმანა პლატინი ოპტიმუმ 1-ით.  

  • ჰუმანა პლატინი ოპტიმუმ პრე არის რძის ადაპტირებული ნარევი;
  • ბავშვის მზარდ ორგანიზმს უზრუნველყოფს ყველა საკვები ნივთიერებით;
  • დანიშვნა შესაძლებელია ურეჟიმოდ, ანუ მოთხოვნილების მიხედვით, რადგან შემადგენოლობით მაქსიმალურად უახლოვ-დება დედის რძეს;
  • ნახშირწყლოვანი კომპონენტი წარმოდ-გენილია მხოლოდ ლაქტოზით;
  • ალბუმინ/კაზეინის შეფარდება 60:40. 

მომზადება
დოზირება
შემადგენლობა
შენახვის პირობები
ხარისხის გარანტია