საქართველოს დროშა

მრჩეველი

ბავშვთა კვების მწარმოებელი „ჰუმანა“ 60 წელზე მეტია, რაც კომპეტენტურ რჩევებს აძლევს მშობლებს ბავშვის ცხოვრების პირველი პერიოდის შესახებ. ამასთანავე, ჩვენთვის უპირველესია სამეცნიერო თემები კვების თემატიკაზე. თუმცა „ჰუმანა“ თავის საქმიანობის დასაწყისიდანვე ცდილობს, რომ მშობლებს დახმარება აღმოუჩინოს და ყურადღებით მოუსმინოს მათ ჩივილებს.