საქართველოს დროშა
მრჩეველი
ჰუმანა ექსპერტებისთვის

ჰუმანა ექსპერტებისთვის

 

   თქვენ, როგორც ექსპერტს სამედიცინო სფეროდან, ყოველდღიური სამუშაოდან გამომდინარე ხშირად აწყდებით კვებასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. ჩვენი ექსპერტების განყოფილება, გაძლევეთ საშუალებას, რომ აღნიშნულ თემატიკასთან  დაკავშირებით სხვადასხვა ინფორმაცია მოიძიოთ.

    სიახლე: დარეგისტრირდით, როგორც ექსპერტი!
რეგისტრაციის შემდეგ თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება შემდეგი ინფორმაციები, როგორიცაა მაგალითად ექიმის ბლანკი ან ზოგიერთი „ექსპერტის ბროშურა“-ს ჩვენი კვების კონცეფციასთან დაკავშირებით.

    ჰუმანა სიმპოზიუმში ნახავთ აქტუალურ ინფორმაციას შესაძლო საგანმანათლებლო ღონისძიებების შესახებ მთელი გერმანიის მასშტაბით. ეს სემინარები ჰუმანას მიერ არის ორგანიზებული და დაფინანსებული. ჩვენს მიერ გამოცემული წერილობითი მასალები გაგაცნობთ სხვადასხვა სამეცნიერო სიახლეებსა და კვლევებს, რომლის გადმოტვირთვა თავისუფლად შეგიძლიათ PDF ფორმატში. მოკლე ტერმინების განსაზღვრება და განმარტება შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ჯანმრთელობის ლექსიკონში, ან სქოლიოში მოძებნოთ. კიდევ გაქვთ რაიმე შეკითხვა? მაშინ დაგვიკავშირდით. ჩვენ ტელეფონითაც სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციას.