საქართველოს დროშა

GMO FREE MILK

გამოსახული ლოგო წარმოადგენს გერმანიის სახელმწიფოს ოფიციალურ ხარისხის ნიშანს. ის ენიჭება მხოლოდ იმ საწარმოებს, რომლებიც თავიანთ წარმოებაში იყენებენ არაგენმოდიფიცირებულ რძეს.