საქართველოს დროშა
მოვლენები
თებერვლის პირველი ნახევრის აქციები

თებერვლის პირველი ნახევრის აქციები

01-02-2020
ფასდაკლება

პიულატე -20%
იოგურტები და პუდინგები -20%

ჰუმანა HA1 -15%
ჰუმანა HA2 -15%

ჰუმანა 3 პლატინა -25%
ჰუმანა AC -20%
ჰუმანა AR -20%

პიულატე -20%
ჩაი -15%

ჰუმანა HN -20%
ჰუმანა SL -20%
რძიანი და ურძეო ფაფები -20%