საქართველოს დროშა
პროდუქცია
რძის შემცვლელები

რძის შემცვლელები

ჰუმანა 1 პრებიოტიკით
ჰუმანა 1 პრებიოტიკით
ჰუმანა 2 პრებიოტიკით
ჰუმანა 2 პრებიოტიკით
ჰუმანა 3 პრებიოტიკით
ჰუმანა 3 პრებიოტიკით