საქართველოს დროშა

ჰუმანა 3

10 თვიდან 2 წლამდე
შერეული ან ხელოვნური კვებისთვის
გამოიყენება სპეციალური დიეტის კომპონენტის სახით
ცელიაკიის
შემთხვევაშიც;
შეიცავს პრებიოტიკ GOS-ს, რაც ხელს უწყობს ნაწლავების
ნორმალურ ფუნქციონირებას;
გამდიდრებულია:
ომეგა 3 ცხიმოვანი მჟავებით
• D, B ჯგუფისა და სხვა მნიშვნელოვანი ვიტამინებით
• კალციუმით, რკინით, იოდით და სხვა მიკროელემენტებით,
რაც აუცილებელია ამ ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვებისთვის