საქართველოს დროშა

ჰუმანა 1

0-დან 6 თვემდე
შერეული ან ხელოვნური კვებისთვის (მათ შორის, ურეჟიმოდაც)
შემცველობა:

  • პრებიოტიკები - გალაქტოოლიგოსაქარიდები (GOS), დედის

რძის პრებიოტიკების ანალოგიური, ხელს უწყობს ნაწლავების
ნორმალურ ფუნქციონირებას;

  • LC-PUFA- გრძელჯაჭვოვანი პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები:

DHA (ომეგა-3) და ARA (ომეგა-6) იდეალური შეფარდებით 1:1 -
ხელს უწყობს ჩვილის მხედველობის,
ტვინისა და კოგნიტიური
ფუნქციის განვითარებას;

  • ნუკლეოტიდები - ამაღლებს იმუნიტეტს;
  • ნახშირწყლოვანი კომპონენტი წარმოდგენილია მხოლოდ

ლაქტოზით, შესაბამისად შესაძლებელია მისი გამოყენება
ურეჟიმო კვების სახით.