საქართველოს დროშა
პროდუქცია
ფაფები

ფაფები

ჰუმანა 5 მარცვალი კექსით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და კექსით
ჰუმანა 5 მარცვალი კექსით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და კექსით
ჰუმანა 5 მარცვალი ბანანით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და ბანანით
ჰუმანა 5 მარცვალი ბანანით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და ბანანით
ჰუმანა
ძილინებისა ფაფა
ჰუმანა
ძილინებისა ფაფა
ჰუმანა წიწიბურა ვაშლით
რძიანი წიწიბურის ფაფა ვაშლით
ჰუმანა წიწიბურა ვაშლით
რძიანი წიწიბურის ფაფა ვაშლით
ჰუმანა ბრინჯი გოგრით
ბრინჯის ფაფა გოგრით
ჰუმანა ბრინჯი გოგრით
ბრინჯის ფაფა გოგრით
ჰუმანა ბრინჯის ფაფა
რძიანი ბრინჯის ფაფა
ჰუმანა ბრინჯის ფაფა
რძიანი ბრინჯის ფაფა
ჰუმანა წიწიბურას ფაფა
წიწიბურას ფაფა
ჰუმანა წიწიბურას ფაფა
წიწიბურას ფაფა
ჰუმანა მანანი
რძიანი მანანის ფაფა
ჰუმანა მანანი
რძიანი მანანის ფაფა
ჰუმანა ბრინჯის ფაფა
ბრინჯის ფაფა
ჰუმანა ბრინჯის ფაფა
ბრინჯის ფაფა
ჰუმანა წიწიბურას ფაფა
რძიანი წიწიბურის ფაფა
ჰუმანა წიწიბურას ფაფა
რძიანი წიწიბურის ფაფა