საქართველოს დროშა
პროდუქცია
რძიანი ფაფები

რძიანი ფაფები

ჰუმანა 5 მარცვალი კექსით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და კექსით
ჰუმანა 5 მარცვალი კექსით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და კექსით
ჰუმანა 5 მარცვალი ბანანით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და ბანანით
ჰუმანა 5 მარცვალი ბანანით
რძიანი ფაფა 5 მარცვლითა და ბანანით
ჰუმანა
რძიანი ფაფა
ჰუმანა
რძიანი ფაფა
ჰუმანა წიწიბურა ვაშლით
რძიანი წიწიბურის ფაფა ვაშლით
ჰუმანა წიწიბურა ვაშლით
რძიანი წიწიბურის ფაფა ვაშლით
ჰუმანა ბრინჯის ფაფა
რძიანი ბრინჯის ფაფა
ჰუმანა ბრინჯის ფაფა
რძიანი ბრინჯის ფაფა
ჰუმანა მანანი
რძიანი მანანის ფაფა
ჰუმანა მანანი
რძიანი მანანის ფაფა
ჰუმანა წიწიბურას ფაფა
რძიანი წიწიბურის ფაფა
ჰუმანა წიწიბურას ფაფა
რძიანი წიწიბურის ფაფა