საქართველოს დროშა
პროდუქცია
სამკურნალო რძე

სამკურნალო რძე

ჰუმანა ანტიკოლიკი
ჰუმანა ანტიკოლიკი
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN
ჰუმანა სოიოს რძე
ჰუმანა სოიოს რძე
ჰუმანა ანტირეფლუქსი
ჰუმანა ანტირეფლუქსი
ჰუმანა ჰა 1
ჰუმანა ჰა 1
ჰუმანა ჰა 2
ჰუმანა ჰა 2
ჰუმანა O-HA
ჰუმანა 0-HA
ჰუმანა O-HA
ჰუმანა 0-HA