საქართველოს დროშა
პროდუქცია
სპეციალური საკვები

სპეციალური საკვები

ჰუმანა ანტიკოლიკი
ჰუმანა ანტიკოლიკი
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN+MCT
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN+MCT
ჰუმანა სოიოს რძე
ჰუმანა სოიოს რძე
ჰუმანა ანტირეფლუქსი
ჰუმანა ანტირეფლუქსი
ჰუმანა ჰა 1
ჰუმანა ჰა 1
ჰუმანა ჰა 2
ჰუმანა ჰა 2
ჰუმანა 0-ჰა
ჰუმანა 0-ჰა