საქართველოს დროშა
პროდუქცია
სამკურნალო რძე

სამკურნალო რძე

ჰუმანა O-HA
ჰუმანა 0-HA
ჰუმანა O-HA
ჰუმანა 0-HA
ჰუმანა 0-VLB
ჰუმანა 0-VLB
ჰუმანა ანტიკოლიკი
ჰუმანა ანტიკოლიკი
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN
ჰუმანა სამკურნალო კვება HN
ჰუმანა სოიოს რძე
ჰუმანა სოიოს რძე
ჰუმანა ანტირეფლუქსი
ჰუმანა ანტირეფლუქსი
ჰუმანა ჰა 1
ჰუმანა ჰა 1
ჰუმანა ჰა 2
ჰუმანა ჰა 2