საქართველოს დროშა
მოვლენები
"ჰუმანას" ბიო ნიშნის მქონე ქილის პიურეები

"ჰუმანას" ბიო ნიშნის მქონე ქილის პიურეები

16-12-2020

გერმანიის ბიო-ნიშანი წარმაოდგენს გერმანიის ეროვნულ მარკას, რომელიც ადასტურებს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტისა და საკვების ორგანულ წარმოშობას. ამდენად, ბიო-ნიშანი მნიშვნელოვანი ორიენტირია პროდუქტების შეძენის პროცესში.

ამჟამად გერმანიის ნაციონალური ბიო-ნიშანი წარმოადგენს ერთადერთ ეკო-ნიშანს, რომელიც დაცულია სისხლის სამართლის კოდექსით. ამ ნიშნის გამოყენება რეგულირდება ეკოლოგიური მარკირების აქტისა (Eco Labelling Act) და ეკოლოგიური მარკირების კანონმდებლობით (Eco Labelling Regulation).

მისათვის, რომ პროდუქტი აკმაყოფილებდეს ორგანულის მოთხოვნებს, მისი წარმოება შემდეგი კრიტერიუმების დაცვით უნდა ხდებოდეს:
  • მაქსიმალურად ფართო თესლბრუნვა, რაც ადგილობრივი რესურსების ეფექტური გამოყენების წინაპირობას ქმნის. 
  • სინთეზური პესტიციდებისა და სინთეაზური სასუქის, ანტიბიოტიკების, საკვები დანამატების, წარმოების დამხამრე პროცესების  გამოყენების მკაცრი შეზღუდვა.
  • გენეტიკურად მოდიფიცირებული კომპონენტების გამოყენების აბსოლუტური აკრძალვა.
  • უპირატესობის მინიჭება ადგილობრივი რესურსებისთვის, მაგალითად, სასუქის სახით ნაკელის გამოყენება
  • მცენარეებისა და ცხოველების ისეთი სახეობების გადარჩევა, რომლებიც დაავადებებისადმი რეზისტენტულია  და ადაპტირებულია  ადგილობრივი პირობების მიმართ. 
  • პირუტყვისა და ფრინველის გაზრდა თავისუფალ სივრცეში და მათთვის საკვების სახით ორგანული ფურაჟის გამოყენება. 

ჰუმანას ქილის პიურეები  ბიოსა  და არაგენმოდიფიცირებული პროდუქციის ნიშნით გამოდის.  ეს იმის შედეგია,  რომ გერმანული კომპანია   HUMANA  GmbH  მუდმივად აკონტროლებს პროდუქციის ხარისხსა და  ეკოლოგიურ პარამეტრებს.  ეს ხდება არა მარტო HUMANA  GmbH  -ის საკუთარი ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიის, არამედ მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტების და შესაბამისი ორგანოების საშუალებით.  ერთ-ერთი ასეთი დამოუკიდებელი ექსპერტია   ABCERT   ეკოლოგიური ზედამხედველობის ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე საიმედო ორგანიზაცია გერმანიასა და მთელს მსოფლიოში. მის მიერ სერტიფიცირებული პროდუქცია აღიარებულია , როგორც ევროკავშირში ისე მის ფარგლებს გარეთ.  მსგავსი ორგანიზაციების დასკვნები, დოკუმენტაციის  სახით, კომპანიას--Humana Georgia ყოველ წელს,  ყოველი ახალი ექსპერტიზის ჩატარებისთანავე ეგზავნება.

ზოგადად,  ჰუმანას  ყველა სახეობის  ყოველ პარტიას,  რომელიც შემოდის საქართველოში,  ჯანმრთელობის,   ვეტერინარული   და  წარმოშობის სერტიფიკატებიც ახლავს მუდმივად. ამ საბუთების ასლები შეგიძლიათ მოიკითხოთ აფთიაქებში , სადაც ჰუმანა იყიდება.