საქართველოს დროშა
პროდუქცია
დედის რძის შემცვლელი

დედის რძის შემცვლელი

ჰუმანა პლატინა 1
ჰუმანა პლატინა 1
ჰუმანა პლატინა 2
ჰუმანა პლატინა 2
ჰუმანა პლატინა 3
ჰუმანა პლატინა 3
ჰუმანა 1
ჰუმანა 1
ჰუმანა 2
ჰუმანა 2
ჰუმანა 3
ჰუმანა 3