ძუძუთი კვება

დედის რძე ცოცხალი ბიოლოგიური ნარევია, რომლის შემადგენლობაც მუდმივად იცვლება ბავშვის მოთხოვნილების შესაბამისად და იდეალური საკვებია ახალშობილი და ჩვილი ბავშვისთვის.

დედის რძე 6 თვემდე სრულიად აკმაყოფილებს ბავშვის ნუტრიენტულ მოთხოვნილებებს და შეიცავს ბავშვის ზრდა-განვითარებისთვის  საჭირო ყველა საკვებ ნივთიერებას საუკეთესო თანაფარდობით.

ჩვენ აქ ვართ თქვენთვის ყველაფრით, რაც გჭირდებათ

Lorem Ipsum საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. მისი ტექსტი არამარტო 5 საუკუნის მანძილზე შემორჩა, არამედ მან დღემდე, ელექტრონული ტიპოგრაფიის დრომდეც უცვლელად მოაღწია