ვინ არის ქვიშის კაცი?

ის ისეთი პატარაა და ისე ფრთხილად მიიპარება, რომ მისი დანახვა და ამოცნობა არავის შეუძლია. საწყალ ქვიშის კაცს ძალიან ბევრი საქმე აქვს! ის ყველა ბავშვს უნდა ესტუმროს, ვინც თავის თბილ საწოლში წევს და სძინავს. აქ უკვე სიჩქარეა საჭირო. თავდაპირველად ის პატარა ბავშვებს სტუმრობს. ის ტომრიდან ცოტაოდენ ქვიშას იღებს და ბავშვების თვალებზე ანაწილებს: ერთი მარცვალი მარჯვენა თვალში, ერთი მარცხენაში! შემდეგ ბავშვი ნაზად ჩათვლემს, და ზოგჯერ ხვრინვასაც კი იწყებს. ქვიშის კაცს ეს, რა თქმა უნდა აღარ ესმის, რადგან ის უკვე დიდი ხანია უფრო დიდ ბავშვებთან მიიჩქარის

მათაც შეუბერავს ერთ მარცვალს თვალებში, რომ ჩაეძინოთ. ქვიშის კაცს რომელიმე ბავშვი ერთხელაც რომ დავიწყებოდა, ძალიან ცუდი იქნებოდა: ის ჩაძინებას ნამდვილად ვერ შეძლებდა და მთელი ღამე ფხიზლად იქნებოდა. რა კარგია, რომ ქვიშის კაცი არსებობს. ქვიშის კაცს ღამე ძილის უფლება არასდროს აქვს; მაგრამ შესაძლოა მას დღისით ცოტა ხნით ეძინოს, ასე სადილის დროს. ერთხელ ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ უნდა ვიკითხოთ. ჰკითხავდი მას ამის შესახებ, როდესაც ამ საღამოს შენთან მოვიდოდა?